Katolicka Wspólnota Charyzmatyczna

W JEGO RĘKU

On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują.

Pwt 33.3

O nas

Zamojska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym powstała w 1993 roku. Na początku była związana z Parafią Katedralną, a spotkania odbywały się w salkach katechetycznych. Od roku 2002, ze względu na większe potrzeby lokalowe, spotkania Wspólnoty odbywają się w Centrum Pastoralnym na terenie Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu. Od 2016 roku nosi nazwę Wspólnota W JEGO RĘKU od słów zawartych w Księdze Powtórzonego Prawa 33,3: On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują.

Wspólnota kładzie szczególny nacisk na otwartość wobec Ducha Świętego, który jest źródłem i siłą życia chrześcijańskiego. To On nadaje Wspólnocie dynamikę, a pochodzące od Niego charyzmaty określają charakter Odnowy w Duchu Świętym. Wspólnotę tworzą ludzie w różnym wieku, z różnych parafii skupionych w Zamościu, okolicach i nie tylko. Kierują nią osoby świeckie we współpracy z ks. Adamem Dworzyckim, który sprawuje opiekę duszpasterską.

Rozwój duchowy członków Wspólnoty skupiony jest wokół spotkań uwielbienia i Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie (każdy drugi piątek miesiąca). Osobisty wzrost i rozwój jest również wspierany przez pracę w tzw. małych grupach. Są to dobrane wiekowo, oddzielne dla mężczyzn i kobiet grupy, liczące od kilku do kilkunastu osób, które spotykają się indywidualnie, by dzielić się swoim doświadczeniem wiary, rozważać Słowo Boże i pracować nad materiałami formacyjnymi. Częścią formacji są rekolekcje: weekendowe w zimie i tygodniowe w okresie letnim.

Duch Święty namaszcza wiele osób do służby, dlatego we Wspólnocie działają diakonie, które dają możliwość służby w różnych obszarach. Są to m. in. diakonia uwielbienia, odpowiedzialna za animację uwielbienia, diakonia modlitwy wstawienniczej, diakonia nauczająca – odpowiedzialna za katechezy głoszone na spotkaniach, diakonia prorocka, skupiająca osoby posługujące darem proroctwa, diakonia wzajemnej pomocy, która koordynuje pomoc (materialną, rzeczową i innego rodzaju) dla osób potrzebujących oraz diakonia wychowawcza, która animuje oddzielne spotkania dzieci i młodzieży w czasie piątkowych spotkań uwielbienia.

Jedną z form ewangelizacji, które idąc za wezwaniem Jezusa realizuje Wspólnota, jest organizacja spotkań Alpha. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w roku (jesienią). Obejmują dziesięć spotkań, podczas których w nowatorski sposób głoszona jest Ewangelia. Od 2013 roku spotkania Alpha są organizowane również dla młodzieży.

Wejście na drogę formacji i wzrostu dokonuje się poprzez seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Są to cotygodniowe spotkania dla nowych członków wspólnoty. Przygotowują uczestników do przyjęcia Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela oraz przyjęcia darów Ducha Świętego. Swoją drogę kroczenia za Panem można pogłębiać potem podczas spotkań małych grup poseminaryjnych, w tzw. „GPS-ach”, aby następnie wejść na drogę formacji wspólnoty „U Źródła”. W październiku 2016 r. z błogosławieństwem biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariana Rojka, część osób w naszej Wspólnocie rozpoczęła nową drogę we „Wspólnocie Przymierza”. Nasza Wspólnota ma charakter wielopokoleniowy, stanowi mozaikę wiekową, stanową i zawodową lokalnej społeczności, dlatego każdy szukający żywej relacji z Bogiem może znaleźć w niej miejsce wzrostu i rozwoju.

Jesteśmy Wspólnotą wielopokoleniową
Uczniów którzy idą za Jezusem

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

MK 16, 15-18

Wejdź na drogę rozwoju

Alpha
Seminarium Odnowy Życia
GPS
Żródło
Przymierze

Grupa koordynatorów

Liderzy

ie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

We wspólnocie od 2010 roku. Od tego czasu „nowe życie” we mnie wstąpiło i nic już nie jest takie samo. Moje pasje to uwielbienie, pomaganie ludziom i ewangelizacja. Oficjalnie doglądam trzódki od 2013 roku. ks. Adam Dworzycki

Kapłan

Tomasz – Lider Wspólnoty od 2013 roku. Moją Pasją jest głoszenie Ewangelii oraz ewangelizacja w nowych formach – dosyć często niekonwencjonalnych. Moim marzeniem jest aby Nasza Wspólnota była w Jego ręku…We wspólnocie od 1999r. Tomasz

Lider

Mąż, ojciec dwójki dzieci. zawodowo zajmuje się handlem, z zamiłowania majsterkowicz we Wspólnocie od 2001 roku. Daniel

Koordynator

W ruchu charyzmatycznym od 1992 roku. We Wspólnocie od 2006 r. Moją pasją od początku przygody z Panem jest uwielbienie. Szczególną rolę w tej dziedzinie zajmuje muzyka. Boża obecność i moc wzywa mnie do oddawania Mu chwały całym swoim życiem. Koordynator Wspólnoty od 2016 roku. Andrzej

Koordynator

We wspólnocie jestem od 1996. Trochę opowiadam o Bogu. Przemek

Koordynator

WJR 33.3

WSPÓLNOTA W ZAMOSCIU

W JEGO RĘKU

11 + 3 =

Bądźmy w kontakcie

e-mail: info@wjegoreku.pl